Informació general de la página web

En compliment d’allò establert per l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’ofereix la informació general de la pàgina web:

Pàgina web: www.vanaguer.es
Empresa propietària: Vanaguer, S.L.
Domicili social: Carrer Londres 5-11 Passatge Interior Nu 11, 08191 Rubí (España)
CIF: B62246590
Registre Mercantil de Barcelona en el tom 32578, foli 206, full B-216097 i inscripció 3ª.

TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Conforme amb allò establert a la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de desembre, de la Protecció  de  Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant, “LOPD”), s’informa que totes les dades que l’Usuari faciliti a través de la pàgina web seran incorporades i tractades en els fitxers de titularitat de Vanaguer (Vanaguer S.L) a fi de poder oferir-li els serveis sol licitats, així com per mantenir-lo informat, inclús per mitjans electrònics, sobre els productes i serveis oferts per Vanaguer.

Les comunicacions comercials (butlletins informatius sota la dorma de correus electrònics proposant novetats i notícies), es realitzaran per correu electrònic a la direcció de correu electrònic facilitada per l’usuari, qui, al registrar-se, presta el seu consentiment exprés pels esmentats enviaments publicitaris a través del correu electrònic. Sempre que ho desitgi, l’usuari podrà donar-se de baixa del nostre butlletí informatiu, per deixar de rebre aquest tipus de correus electrònics. Per donar-se de baixa, és suficient fer clic en l’enllaç previst a aquest efecte que apareix a peu de pàgina de cadascun dels correus electrònics promocionals que nosaltres enviarem.

Només Vanaguer (Vanaguer S.L) posseeix les dades personals de l’usuari. Les dades facilitades per l’usuari s’enmagatzemene en un fitxer titularitat de Vanaguer (Vanaguer S.L) que compleix amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades i comerç electrònic. El responsable d’aquest fitxer i del seu tractament és Vanaguer ( Vanaguer S.L), amb domicili al carrer Londres 5-11 Passatge Interior Nau 11, 08191 Rubí (Espanya) (Barcelona), Espanya.

Vanaguer (Vanaguer S.L) es compromet a complir amb el deure de secrets d’aquestes dades, així com a tractar-los amb confidencialitat, assumint les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o acés no autoritzat, tal i com es recull a la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en el Real Decret 994/1999, de l’11 de juny i a les seves normes de desenvolupament.

Qualsevol Usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectigicar i, en el seu cas, cancelar les seves dades de caràcter personal subministrades a Vanaguer (Vanaguer S.L). Pot fer-ho mitjançant una petició escrita dirigida al Carrer Londres 5-11 Passatge Interior Nau 11, 08191 Rubí (Barcelona), Espanya: o bé per correu electrònic dirigit a info@vanaguer.es.

Vanaguer (Vanaguer S.L) es compromet a la no utilització de dades personals per a fins diferents de l’objecte del servei que presta a traves de les seves pàgines web, pàgines que ofereixen informació sobre ofertes de productes per a la seva venta directa a través d’Internet, i a la no transmissió d’aquests a tercers, llevat que aquests intervinguin en el desenvolupament objecte del contracte.