cimentaciones

Fonamentacions

Cimentaciones de todo tipo, riostras, pozos, zapatas, losas, pilotes, micro pilotes y pantallas…

Veure-ho en detall

muros de contencion

Murs de contenció

Murs de formigó, encofrats amb taulers o panells metàl·lics amb tot tipus d’acabats…

Veure-ho en detall

forjados

Forjats

Forjats de tot tipus, reticulars, unidireccionals, lloses, sanitaris i prefabrictas…

Veure-ho en detall

pavimentos

Paviments

Paviments de formigó amb acabats, reglejats, escombratges, polits i impresos amb motlles i pantalles…

Veure-ho en detall

cortes de hormigon

Talls de formigó

Talls de formigó en forjats, parets i murs amb màquines de tall mural.

Veure-ho en detall

forjados

Construcció completa

Construcció de tot tipus d’edificacions, naus, blocs de pisos, cases unifamiliars, etc.