Vanaguer és una empresa que realitza qualsevol tipus de forjat segons sigui la necessitat del client.

Tipus de forjats

  • Reticulars
  • Unidireccionals
  • Lloses
  • Pisos armats i pretesats
  • Sanitaris i aïllament
  • Prefabricats de plaques
  • Nervis in situ amb motlles recuperables
  • Mixt de xapa i formigó