Vanaguer és una empresa amb experiència en la construcció de qualsevol tipus de paviment.

Paviments de formigó amb acabats reglejats, escombrats, polits i impresos amb motlles i colors a escollir.

Tipus de paviments

  • Formigó amb acabats reglejats
  • Formigó amb acabats escombrats
  • Formigó amb acabats polits
  • Formigó amb acabats impresos en motlles