Vanaguer és una empresa amb experiència i professionalitat que garantiza un excel·lent acabat.

Talls de formigó a forjats, parets i murs amb màquina de tall mural.

Treballs característics

  • Apertura d’espais i talls perfectes sobre tot tipus de formigons i prefabricats armats.
  • Apertures de portes per a passos.
  • Espais per a ascensors.